O mnie

Tomasz Drożdż

dr Tomasz Drożdż

Psycholog, trener, coach PCC (Professional Certified Coach ICF), coach ECPC (Erickson Cerified Professional Coach), coach systemowo – psychodynamiczny P-R-O (Person – Role –Organization), psychoterapeuta poznawczo – behawioralny certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), specjalista psychoterapii uzależnień certyfikowany przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), mentor rozwoju osobistego. Absolwent Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada tytuł doktora nauk o zdrowiu (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego). Trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych rekomendowany i certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Międzynarodowy Trener Zarządzania w zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju certyfikowany przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK we współpracy z Thames Valley University w Londynie. Trener Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) a także certyfikowany terapeuta Programu Simontona – Simonton Cancer Center.

Absolwent akredytowanej przez International Coach Federation (ICF) Szkoły Coachów „The Art And Science of Coaching” prowadzonej przez Erickson College International. Jest także absolwentem Executive Coaching – Systems – Psychodynamic Perspective, pierwszej szkoły coachingu w Polsce przygotowującej coachów do pracy z najwyższą kadrą menedżerską w ujęciu systemowo – psychodynamicznym, prowadzoną przez psychologa klinicznego, konsultanta organizacji i executive coacha z Wielkiej Brytanii Panią Halinę Brunning (www.brunningonline.net/halina). Ukończył Szkołę Zaawansowanych Umiejętności Trenerskich oraz Szkołę Menedżerów Projektów Szkoleniowych Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Studium Treningu Grupowego Instytutu Treningu i Edukacji Psychologicznej. Certyfikowany mentor Collegium Wratislaviense. Absolwent ARS DOCENDI, kursu służącego doskonaleniu umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

Od ponad 13 lat prowadzi szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem, kreatywności, współpracy w zespole, asertywności, analizy procesu grupowego, efektywnej komunikacji i autoprezentacji, psychologii reklamy, PR, motywacji do zmiany i zarządzania zmianą, zarządzania sobą w czasie, profilaktyki wypalenia zawodowego, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia życia, identyfikacji i zmiany niezdrowych przekonań oraz wyznaczania i osiągania celów.

Swoje doświadczenie trenerskie (ponad 8000 godzin szkoleniowych), dydaktyczne i coachingowe (ponad 2500 godzin coachingowych) zdobywał realizując projekty szkoleniowe i dydaktyczne m.in. dla: Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera, Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biura Karier UJ, Stowarzyszenia Aktywne Kobiety, Biura Poselskiego w projekcie dotyczącym kreacji wizerunku osoby publicznej w mediach, Samorządu Studentów UJ, Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Stowarzyszenia Wiosna, Instytutu Kształcenia Nauczycieli, Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Stowarzyszenia Psychoonkologii UNICORN, Podkarpackiego Hospicjum Dla Dzieci, a także wielu innych instytucji oświatowych i biznesowych.

Zrealizował różnorodne projekty dla takich klientów jak między innymi: Telekomunikacja Polska S.A., Fujitsu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Cebal Tuba, Strabag, Urząd Miasta Krakowa, Krakowski Holding Komunalny, Witek, Vsoft, Kopalnia Soli Wieliczka S.A, Colgate – Palmolive, Cersanit S.A., Rovese, Goodrich Krosno, Trimtab, TOP, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Lubuski Urząd Wojewódzki oraz sesje coachingu indywidualnego i grupowego zarówno dla pracowników liniowych jak również wyższej kadry zarządzającej.

 

 

Klienci

 • Telekomunikacja Polska S.A
 • Cebal Tuba
 • Strabag
 • Urząd Miasta Krakowa
 • Stowarzyszenie Wiosna
 
 • Krakowski Holding Komunalny
 • Witek
 • Vsoft
 • Kopalnia Soli Wieliczka S.A
 • Cersanit S.A.
 • Rovese
 • Goodrich Krosno
 • Trimtab
 • TOP
 • Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
 • Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Colgate – Palmolive

Partnerzy

 • MindLab sp. z o.o.
 • Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Stowarzyszenie Psychoonkologii UNICORN
 • Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Prorozvoyovo s.c.
 • Ter-Cognitiva
 
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Stowarzyszenie Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK
 • Firma 2000
 • Talent Coaching
 • Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o.
 • Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera
 • Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci
 • Gremi
 • Centrum Dobrej Terapii
 • Inspiring People
 • Małopolskie Centrum Edukacji

Linki

Racjonalna Terapia Zachowania – www.rtz.pl

Stowarzyszenie Trenerów i Konsultantów MATRIK – www.matrik,pl

Curriculum Vitae

Jeśli chcesz wiedzieć więcej – pobierz moje kompletne CV.